Odborný lesný hospodár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sme organizáciou ochrany prírody a krajiny, ktorá hľadá odborného lesného hospodára so skúsenosťami v oblasti ťažbovej činnosti príp. pestovateľskej činnosti alebo lesnej činnosti a ochrany lesa. Ak je pre Vás hodnotovo dôležitý citlivý prístup k starostlivosti o lesné ekosystémy, tak hľadáme práve Vás. Ponúkame Vám príležitosť spolupracovať s rozmanitými typmi profesií v organizácii pracujúcej pre prírodu, slúžiacej verejnosti a spokojným návštevníkom.
Pokiaľ Vás naša pozícia zaujala a zdieľate s nami rovnaké hodnoty, budeme sa tešiť na Váš životopis.

NÁPLŇ práce:

• samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť v územnej pôsobnosti Správy NAPANT vrátane zabezpečovania asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení,
• samostatná analytická, rozhodovacia, kontrolná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírodného prostredia v územnej pôsobnosti Správy NAPANT,
• komplexná zodpovedať za plnenie ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
• výkon a správa odborných prác v oblasti lesopestovných a lesných činností, hospodársko-úpravníckeho plánovania, ochrany lesa, rozvoja biodiverzity, lesnej stráže, ťažbovej úpravy, poľovníctva, rybárstva v územnej pôsobnosti Správy NAPANT,
• kontrola a usmerňovanie realizácie opatrení prijatých na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov,
• riadenie procesu nápravných a preventívnych činností,
• zodpovednosť za registrovanie a hlásenie vzniknutých škôd a krádeží na lesnom majetku a obmedzení vlastníckych práv, zabezpečovanie aktualizácie a udržiavania vlastníckych hraníc a hraníc jednotkovo-priestorového rozloženia lesa,
• vydávanie písomného súhlasu na vykonanie ťažby, dodržiavanie a zabezpečenie dodržiavania technických a technologických postupov a noriem a ich kontrola,
• zabezpečovanie podkladov pre vypracovanie projektu údržby lesnej cestnej siete a budov
• sledovanie plnenia ukazovateľov finančného plánu v rámci ochranného obvodu Slovenská Ľupča,
• predkladanie návrhu harmonogramu spracovania asanačnej ťažby a obnovy lesa, postupu rekonštrukcie lesa a žiadostí o predĺženie lehoty pre zalesnenie a zabezpečenie mladého lesného porastu,
• spolupráca s odbornými inštitúciami, vlastníkmi a užívateľmi pôd a lesov, organizáciami a samosprávami miest a obcí.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
• pružný pracovný čas 6.00 h – 18.00 h (základný čas: 9.00 h – 14.00 h)
• nemocenské počas práceneschopnosti priznané nad rámec zákona
• pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Informácie o výberovom konaní

• bezúhonnosť uchádzača preukázaná pred vstupom do pracovného pomeru
• pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vzdelanie lesníckeho zamerania

Ostatné znalosti

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

ťažbovej činnosti / pestovateľskej činnosti / lesnej činnosti / ochrany lesa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• držiteľ OSVEDČENIA o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,
• bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,

Stručná charakteristika spoločnosti

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Kontakt

Kontaktná osoba: Dana Blaškovičová
Tel.: +421910458650

Kategória: Ekológ
Typ: Full Time
Lokalita: Banská Bystrica
Plat: 1 200€
Jazykové znalosti: Slovenčina

Aplikovať pre túto ponuku

Povolené typy: .pdf, .doc, .docx